Köpinformation

Köpinformation

Registrering
För att handla hos oss kan du antigen registrera ett konto eller så kan du handla som gäst. Registrering av konto är gratis och dina uppgifter kommer inte att föras vidare till tredje part. Uppgifter som du lämnar till oss kommer att användas för att lättare hantera beställningar, returer, samt garanti

Minderåriga
Minderåriga (under 18 år) kan tyvärr inte handla hos oss, be gärna din målsman om hjälp.

Priser
Vi strävar efter att prisinformationen som presenteras på sidan är korrekt. Vi vill dock reservera oss för att felaktig prissättning kan förekomma. Om detta skulle inträffa så medelar vi dig omgående. Du har självkart rätt att i detta fall häva köpet. Vi förbehåller oss rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Blider som används på våra sidor är illustrativa och kan avvika från varans verkliga utseende.

Support
Vi strävar efter att besvara frågor via epost innom 24 timmar från att vi mottagit din förfrågan. Använd gärna vår chat som hittas i nedre höger hörn

TVIST OCH FORCE MAJEURE
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, eller liknande händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal med oss, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.